CÁCH NÓI “TÔI XIN LỖI, TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM” BẰNG TIẾNG NHẬT

Chịu trách nhiệm về hành động của mình và thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi được đánh giá cao trong văn hóa Nhật Bản. Khi bạn cần bày tỏ rằng bạn thực sự xin lỗi và sẵn sàng gánh chịu hậu quả, điều quan trọng là phải sử dụng ngôn ngữ và cách diễn đạt phù hợp. Trong bài đăng blog này, chúng ta sẽ khám phá cách nói “Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm” bằng tiếng Nhật và cung cấp cho bạn những cách khác nhau để truyền đạt lời xin lỗi một cách hiệu quả.

image 24
CÁCH NÓI “TÔI XIN LỖI, TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM” BẰNG TIẾNG NHẬT

1. Lời xin lỗi cơ bản:

Cách đơn giản nhất để bày tỏ lời xin lỗi và cam kết chịu trách nhiệm bằng tiếng Nhật là:

ごめんなさい、責任を取ります。
(Romaji: Gomen nasai, sekinin o torimasu.)

  • ごめんなさい (Gomen nasai) có nghĩa là “Tôi xin lỗi.”
  • 責任を取ります (Sekinin o torimasu) có nghĩa là “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

2. Nhấn mạnh sự chân thành:

Để nhấn mạnh sự chân thành trong lời xin lỗi và cam kết của bạn, bạn có thể nói:

申し訳ありません、全責任を負います。

  • 申し訳ありません (Moushiwake arimasen) là cách xin lỗi trang trọng, thể hiện sự hối tiếc sâu sắc.
  • 全責任を負います (Zensekinin o oimasu) có nghĩa là “Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.”

3. Thêm làm rõ:

Để làm rõ tình huống và ý định chịu trách nhiệm của bạn, bạn có thể sử dụng:

誠心誠意、責任を取ります。
(Romaji: Seishin seii, sekinin o torimasu.)

  • 誠心誠意 (Seishin seii) có nghĩa là “chân thành” hoặc “hết lòng”.
  • 責任を取ります (Sekinin o torimasu) vẫn có nghĩa là “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Bây giờ bạn đã biết cách xin lỗi và bày tỏ cam kết chịu trách nhiệm bằng tiếng Nhật , điều quan trọng là phải xem xét các khía cạnh văn hóa liên quan đến lời xin lỗi trong bối cảnh này:

4. Sắc thái văn hóa:

  1. Sắc thái văn hóa: Nhật Bản coi trọng sự lịch sự và chân thành trong lời xin lỗi. Sử dụng các cụm từ như “申し訳ありません” (Moushiwake arimasen) và “誠心誠意” (Seishin seii) thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với mức độ nghiêm trọng của tình huống.
  2. Chấp nhận trách nhiệm: Việc bày tỏ sự sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thấy rằng bạn hiểu hậu quả của hành động của mình và sẵn sàng giải quyết chúng.
  3. Khiêm tốn: Sử dụng ngôn ngữ và cách diễn đạt khiêm tốn, ngay cả trong những tình huống bạn cần phải chịu trách nhiệm, được đánh giá cao trong văn hóa Nhật Bản.

Tóm lại, xin lỗi và bày tỏ ý định chịu trách nhiệm bằng tiếng liên Nhật quan đến việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp để truyền đạt sự chân thành và cam kết của bạn. Cho dù bạn chọn lời xin lỗi cơ bản, nhấn mạnh sự chân thành hay làm rõ ý định của mình thì việc thể hiện sự tôn trọng và khiêm tốn là chìa khóa để tạo nên một lời xin lỗi có ý nghĩa.

Các bạn có thể xem thêm nhiều thông tin khác ở GenZ Insight 🚀 nhé!